გზის და გზატკეცილის მხარეს ამრეკლავი პლასტმასის მილი