საგზაო შუქამრიდები

წრფივი საორიენტაციო შუქდამბრუნებელი – დამზადდა თხელი ალუმინის ფირფიტისაგან, გოფრირებული „ტალღისებური“ პროფილით, სიგრძე 960 მმ, სიგანე 100 მმ. ამობურცვის სიმაღლე 8 მმ, დახრის კუთხე 45 გრადუსი, ზედა მომრგვალების რადიუსი 7.0 მმ. გადაკეცილი გვერდები იცავს მტვრის შეღწევისაგან. წრფივ საორიენტაციო შუქდამბრუნებელზე დატანილია ალმასის ტიპის პრიზმული ყვითელი შუქამრეკლი ფირი ფლურესცენტული პიგმენტით. დამაგრებულია პლასტმასის ჰილზითა და 6 ცალი ბეტონის თვითმჭრელით. (კომპლექტში შედის წრფივი საორიენტაციო შუქდამბრუნებელი და შესაბამისი რაოდენობის სამაგრი.